Tarptautinė konferencija medicinos specialistų mokymo klausimais Nijmegene (Nyderlandai) 

Įvyko asociacijos Visuotinis susirinkimas

Heroiną vartojantiems asmenims lengviau patekti gydytis į priklausomybės ir psichikos sveikatos centrus

Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos institute oficialiai atidarytas Pasaulio sveikatos organizacijos regioninis Žalos mažinimo bendradarbiaujantis centras

Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija tapo Europos priklausomybių draugijų federacijos (EUFAS) nare

Kviečiamas asociacijos Visuotinis susirinkimas

Simpoziumas, skirtas palengvinti opioidinių vaistinių preparatų skyrimą pacientams, kuriems jie reikalingi  

Organizuojama konferencija priklausomybės nuo alkoholio tema

Tarptautinėje žalos mažinimo konferencijoje birželio 9-12 d. Vilniaus priklausomybės ligų centras teikė medicinos paslaugas dalyviams iš pokomunistinių šalių

Palangoje įvyks Baltijos šalių simpoziumas priklausomybių farmakologinio ir psichosocialinio gydymo klausimais

Lietuvos psichiatrų asociacija organizuoja konferenciją priklausomybių gydymo tema Kaune

Lietuvos biologinės psichiatrijos draugija gydytojų praktikų ir sveikatos politikų dėmesiui teikia klinikines priklausomybės nuo opioidų farmakologinio gydymo rekomendacijas

Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas priima paraiškas į gydytojų profesinio tobulinimo kursus priklausomybių medicinos temomis 2013 m.

Konferencija „Psichikos ir priklausomybės ligų komorbidiškumas: pažvelgti ta pačia kryptimi“, 2012 m. gegužės 3 d., Kaunas

2012 m. Europos vasaros mokykla Lisabonoje iki 2012 m. birželio 15 d. priima paraiškas mokytis dviejų savaičių narkotikų kontrolės politikos kurse Lisabonoje 

Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuras paskelbė farmakoterapijos metadonu kokybės tyrimą Lietuvoje

LR Valstybės kontrolė paskelbė ataskaitą apie trūkumus organizuojant gydymą metadonu Lietuvoje

Tyrimas JAV: metadonu gydomiems pacientams reabilitacijos bendruomenės yra tokios pat efektyvios kaip ir kitiems priklausomiems nuo opioidų

2013 m. Vilniuje įvyks Tarptautinė žalos mažinimo konferencija

Gydytojai psichiatrai dalinosi patirtimi apie buprenorfino/naloksono taikymą priklausomybės nuo opioidų gydyme Lietuvoje

LR Vyriausybė patvirtino Priklausomybės ligų prevencijos, gydymo, reabilitacijos ir reintegracijos paslaugų sistemos sukūrimo koncepciją

2012 m. EUROPAD konferencijos pranešimai jau internete

Indukcija didelėmis buprenorfino/naloksono dozėmis tokia pat efektyvi, kaip ir analogiška indukcija buprenorfinu

VšĮ „Globali iniciatyva psichiatrijoje“ organizuoja mokymus, skirtus pacientų, su ŽIV infekcija bei priklausomybės ir psichikos sutrikimais, gydymo aspektams

Lietuvos psichiatrų asociacijos konferencijoje Vilniaus priklausomybės ligų centro specialistai pristatys priklausomybės nuo azartinių lošimų gydymo patirtį

Naltreksono priklausomybei nuo alkoholio gydyti efektyvumo ir saugumo įvertinimas klinikinėje praktikoje

Norvegijos Sveikatos apsaugos ministerija įsteigė visiškai atskirą priklausomybių medicinos specialybę

Lietuvos psichiatrų ir Lietuvos priklausomybių psichiatrų asociacijos kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministrą dėl priklausomybių gydymo sistemos tobulinimo