2 proc. parama

Gyventojai, nusprendę skirti ne didesnę kaip 2 procentų pajamų mokesčio dalį už praėjusius kalendorinius metus Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijai, iki einamųjų metų gegužės 1 dienos turi užpildyti bei pateikti mokesčių administratoriui, kurio veiklos teritorijoje jis nuolat gyvena, FR0512 v.1 formos prašymą (išarchyvavę atsisiųstą failą, galėsite jį atsidaryti ir dokumentus pildyti specialia dokumentų pildymo programa ABBYY eFormFiller 2.5).
Prašymą gyventojas gali pateikti elektroniniu būdu, tiesiogiai pateikti gyvenamosios vietos AVMI ar atsiųsti paštu. Prašymą gali pateikti įstatymų nustatyta tvarka gyventojo įgaliotas asmuo. Prašymo pildymo instrukcijas galite rasti čia.
 

paramos gavėjo pavadinimas Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija
paramos gavėjo kodas 191953422
buveinės adresas Gerosios Vilties g. 3, LT-03147 Vilnius
banko sąskaita LT70 7300 0100 0054 5973