Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacija (toliau - Asociacija) yra savarankiška, savanoriška organizacija, vienijanti medicinos gydytojus, kurių darbas susijęs su priklausomybių sąlygotų sveikatos sutrikimų diagnostika ir gydymu.

Pagrindiniai asociacijos tikslai: suvienyti medicinos gydytojus, dirbančius priklausomybių psichiatrijos srityje, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kelti specialistų, asociacijos narių kvalifikaciją, rengti ir tobulinti priklausomybės ligų gydymo, reabilitacijos bei prevencijos metodikas, plėtoti įrodymais pagrįstų ankstyvosios intervencijos, prevencijos bei gydymo metodų taikymą šalyje.

Plačiau apie Asociacijos funkcijas ir tikslus galima susipažinti įstatuose.