Įvyko asociacijos Visuotinis susirinkimas

2014-08-20
2014 m. gegužės 9 d. Vilniaus priklaujsomybės ligų centro salėje įvyko Lietuvos priklausomybių psichiatrijos asociacijos visuotinis susirinkimas, kuriame dalyvavo daugiau nei pusė asociacijos narių. Susirinkimas patvirtino Tarybos pirmininko ir Tarybos veiklos ir finansinę bei revizijos komisijos ataskaitas už 2011-2013 m. laikotarpį, išrinko sekančiam 2014-2016 m. laikotarpiui Tarybos nariais gydytojus psichiatrus L. Aleksą, V. Andrejauskienę, Darių Jobūbonį, Stefaniją Kančiuvienę, Tarybos pirmininku - doc. med. dr. Emilį Subatą. Po ataskaitinio susirinkimo įvyko diskusija „DSM-5 klasifikacija ir naujas požiūris į priklausomybių ir su medžiagų vartojimu susijusius sutrikimus”, kurią moderavo Darius Jokūbonis ir Lietuvos psichiatrų asociacijos prezidentas doc. Alvydas Navickas.