Tarptautinė konferencija medicinos specialistų mokymo klausimais Nijmegene (Nyderlandai) 
 
2014-09-02
Rugpjūčio 27-29 d. doc. Emilis Subata ir gydytojas Darius Jokūbonis dalyvavo kviestinėje konferencijoje, kurią organizavo Radboud Universiteto Nijmegene profesorius Cornelis de Jong. Konferencijos tikslas buvo pasidalinti gerąja patirtimi, tobulinant medicinos specialistų rengimą priklausomybių ansktyvosios diagnostikos ir įrodymais pagrįsto gydymo klausimais. Buvo identifikuota geroji patirtis, mokant medicinos studentus Anglijoje, psichiatrijos rezidentus (Kanadoje bei Anglijoje), rengiant atskirus priklausomybių medicinos specialistus rezidentūroje Norvegijoje. Darbo grupė inicijavo kvietimą kitų šalių specialistams bei koncepcijos dokumentą, kviečiančius bendradarbiauti gerinant gydytojų specialistų pasirengimą teikti kvalifikuotą pagalbą pacienetams su priklausomybėmis.