Europos Sąjungos Taryba patvirtino priklausomybės nuo narkotikų prevencijos, žalos mažinimo ir gydymo būtiniausius kokybės standartus 

2015-11-05
2015 rugsėjo 14 d. Europos Sąjungos Taryba, siekdama panaikinti atotrūkį tarp valstybėse narėse taikomų praktikų ir pagerinti bendrą kokybę, nustatė būtiniausius priklausomybės nuo narkotikų prevencijos, žalos mažinimo ir gydymo kokybės standartus. Valstybės narės, organizuojančios priklausomybės nuo narkotikų prevenciją, žalos mažinimą ir gydymą, raginamos vadovautis mokslo įrodytais faktais, parengtais specialistais bei akredituotomis minėtai veiklai įstaigomis, užtikrinti platų intervencijų ir paslaugų prieinamumą asmenims, kuriems jų reikia. Valstybės raginamos, teikiant gydymo nuo narkotikų paslaugas, atsižvelgti į asmens orumą, poreikius ir jų pasirengimą keistis,. Gydymas turėtų apimti nenutrūkstamą pagalbą, socialinės paramos paslaugas (švietimo, apgyvendinimo, profesinio mokymo, socialinės apsaugos) ir savanorišką per kraują plintančių ligų tyrimą ir valdymą. Su Europos Sąjungos Tarybos nustatytais standartais galima susipažinti
čia.